TÍTOL : Fronteres

ÀREA: Història

AUTORS: Albert Alcaraz, Guillem Arderius i Roger GarciaDescripció:

Des de l'existència de la humanitat hi han hagut fronteres. Tant per la incapacitat de poder esdevenir una cosa que vols ser, per haver nascut amb un físic no compatible per el que un vol o amb limitacions físiques com podrien ser discapacitats, o simplement, pel fet d'haver nascut en una família més o menys agraciada, en una zona o en una altra zona del món on hi ha més o menys recursos tant econòmics com bàsics. O fins i tot, el cas del bulling escolar, que és un gran exemple de frontera social. Des d'aquest tipus de fronteres, fins a fronteres físiques com l'Everest, el desert de Sonora, o el cas de famílies que cuinen en un país i mengen en un altre, són les que exposarem en el nostre treball en el qual us mostrarem les històries i sensacions d'alguns entrevistats que han estat capaços de superar algunes d'aquestes fronteres. Al costat de tot això, hem elaborat una hipòtesi de les fronteres en el futur, com creiem que seràn i en funció de què podrà variar això.
external image el-muro-de-berlin-1415534w645.jpg