Titol: "La ciutat ideal"

Autor: Clàudia Cortina Ribes

Tutor: Anna Guilabert

Qui no s'ha preguntat mai com seria la ciutat ideal on viure? Doncs bé, el meu treball es basa en com hauria de ser aquesta ciutat. La idea de ciutat ideal sorgeix en l'Antiguitat amb el propòsit de concretar les característiques que havia de reunir la ciutat pel desenvolupament de l'home tenint en compte el seu benestar físic i les seves necessitats socials. Per crear-la he investigat i conegut quin seria el model d'ideal a diferents nivells (educació, sanitat, societat, política, etc.)


external image eixample_barcelona.jpg