TÍTOL: LA CREATIVITAT INFANTIL
ÀREA: SOCIAL
AUTORS: ANNA MONTIEL I NEREA MORENO
TUTOR: IMMA HERNÁNDEZ


Descripció:


Des de que som petits deixem constància del que pensem o sentim o del que voldríem arribar a tenir. Amb cada dibuix mostrem una part de nosaltres, ens obrim a donar el nostre punt de vista sense ser jutjats. Pensem que per això els dibuixos i la creativitat que expressem en ells diu molt de nosaltres, i hauria de ser un medi per poder arribar a conèixer millor la nostra personalitat.

Ens vam plantejar estudiar aquets àmbit perquè així podríem veure com, inconscientment, des de que som petit ens expressem a través dels dibuixos.

Us havieu plantejat alguna vegada que a partir dels vostres dibuixos podem saber com sou?

niño dibujando.jpg