TÍTOL: ESTÈTICA MUSICAL I FÍSICA

ÀREA: FÍSICA, MÚSICA

AUTOR: CARLES RODRÍGUEZ

TUTOR: ROSA Mª BLASCO SORIANODESCRIPCIÓ:
La música podria ser l’art més antic que practica l’home, ja que es pensa que començaria a néixer tan bon punt ho féu la parla, com a una extensió d’aquesta. S’han trobat ossos perforats, presumptes flautes, datats de 45.000a.C. Cal pensar, però, que abans de la creació dels primers instruments melòdics ja es practicaven danses amb percussió (cops de pal, de mans, etc.) i cants, que no deixen restes arqueològiques que ho evidenciïn. L’origen és desconegut, unes fonts diuen que aparegué com a recurs d’organització a l’hora de caçar, per comunicar-se entre els homes amb codis rítmics o melòdics, però encara no estaríem parlant d’art. És un aspecte innat en l’home, un producte universal arrelat profundament i que acompanya tota cultura, sigui quin sigui el grau de desenvolupament.
Les diferents músiques del món s’han anat desenvolupant, a vegades aïlladament, de manera que avui cada cultura en té la seva pròpia, però totes comparteixen certs patrons.
Aquest treball pretén respondre les preguntes: Quins són aquests patrons? Són universals? I ho pretén fer des de les perspectives físic-matemàtica i musical, de manera que sigui un treball científic sobre l’art.

Gustav_Klimt_Die_Music.jpg